Op 22 februari 2023 organiseerde Gemeente Gooise Meren een politieke avond over zonnepanelen op monumenten en in beschermde dorps- en stadsgezichten. Vrienden van het Bredius is gevraagd op die avond inspraak te leveren over een nieuwe concept-beleidsregel die de toepassing van energie-opwekinstallaties op erfgoed zou moeten vereenvoudigen zonder de aanblik van bebouwing en omgeving aan te tasten. Bestuurslid Marc Beek nam namens Vrienden van het Bredius deel aan de gesprekken.

Inmiddels heeft zowel meningsvormende en besluitvormende behandeling van de beleidsregel plaatsgevonden en is deze mede dankzij onze inbreng als Vrienden van het Bredius in geamendeerde vorm aangenomen.

Met de nieuwe beleidsregel Zonnepanelen op Erfgoed is volgens ons een belangrijke stap gezet: energiekosten lopen in buurten als het Bredius extra hard op en de oude regelgeving was een een bron van frustratie voor veel bewoners. Tegelijkertijd is met de nieuwe beleidsregel een mooi evenwicht gevonden tussen het beschermen van ons prachtige dorpsgezicht en het ruimte geven aan verduurzaming.

Bekijk de videoregistratie van de politieke avond

Onze inhoudelijke inbreng voor de inspraakavond en ons aanvullend advies aan de raadsleden (in samenspraak met, o.a., onze collega’s van de Spiegelvrienden):

Korte notitie tbv Politieke avond Beleid zonnepanelen

advies raadsleden na Politieke avonden Beleid zonnepanelen