AVG-statement

AVG-statement vereniging Vrienden van het Bredius

Per mei 2016 geldt de nieuwe privacy wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voor de liefhebber: https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_verordening_gegevensbescherming

Omdat we als vereniging Vrienden van het Bredius een ledenbestand bijhouden vallen we onder deze wet AVG. Graag willen we zodoende jullie informeren over welke gegevens we opslaan en waarom.

Cookies
Deze website bevat cookies voor webanalyse-doeleinden.

Opgeslagen gegevens
De volgende gegevens leggen we van leden vast:

  1. naam (voornaam + achternaam)
  2. straatnaam en huisnummer – voor benadering per post indien dat nodig is (indien email adres niet werkend, geen reactie op email en het toesturen van fysieke zaken)
  3. e-mailadres – zie hieronder

De volgende gegevens leggen we van geïnteresseerden vast: 1. email adres – voor verzending van de gratis nieuwsbrief

Delen van deze gegevens
Deze gegevens worden NIET met andere organisaties gedeeld.

Gegevensbescherming borging
De bescherming van de opgeslagen gegevens wordt als volgt geborgd:

  1. op de computer waarop de gegevens staan draait actuele antivirusprogrammatuur
  2. back-ups van de gegevens staan op een back-up schijf die het huis van de secretaris niet verlaat
  3. bij mailingen naar leden worden e-mailadressen in de BCC gezet

Waarvoor gebruiken we de e-mailadressen
We versturen e-mails aan de leden en geïnteresseerden ten aanzien van activiteiten van de vereniging Vrienden van het Bredius. Denk hierbij aan (niet uitputtend benoemd, deze lijst is bedoeld om een indicatie te geven van het gebruik) het informeren over het 100-jarig jubileum (2019), uitnodiging ALV, uitnodiging Nieuwjaarsborrel, de nieuwsbrief, factuur jaarlijkse bijdrage. We gebruiken de e-mailadressen niet voor het verzenden van commerciële uitingen van derden incl. sponsors.

Recht op inzage
Conform de wetgeving heb je recht op inzage in de gegevens die we vastgelegd hebben. Via het contactformulier op onze website kun je een verzoek tot inzage indienen, of benader de secretaris persoonlijk, dat kan ook.

Recht op verwijdering
Conform de wetgeving heb je ‘recht om vergeten’ te worden. Als je wil dat (een deel van) je gegevens verwijderd worden uit onze administratie dan kun je dat aangeven via het contactformulier op onze website, of via de secretaris persoonlijk.

Bussum, 1 september 2021

Vragen?

neem gerust

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van Vrienden van het Bredius.