Naar aanleiding van een verzoek van buurtbewoners heeft de gemeente geinventariseerd hoe de verkeersveiligheid in het Vondelwartier vergroot kon worden. Op verschillende momenten is hiervoor overleg geweest met bewoners, Vrienden van het Bredius is ook aanwezig geweest.

Op de bewonersavond op het gemeentehuis zijn vele mogelijke verkeersmaatregelen gepresenteerd, waarop door bewoners is gereageerd. Deze reacties hebben geleid tot een verkeersbesluit met een aantal verschillende aanpassingen op diverse plekken in het Vondelkwartier en een aanpassing aan de Brediusweg.

In de brief en bijlage die in oktober 2022 aan bewoners is gestuurd, is hierover alle informatie te vinden.

bijlage bewonersbrief Vondelkwartier oktober 2022

Brief bewoners Vondelkwartier oktober 2022