Het Bilderdijkpark, ‘t Mouwtje, de Speelweide: groen is onlosmakelijk verbonden met het Brediuskwartier. Vrienden van het Bredius spant zich in voor het behoud  van het unieke karakter van onze buurt, dus ook voor het bijzondere groen. Samen met Vrienden van het Mouwtje hebben we ons hard gemaakt voor een cultuurhistorisch onderzoek en waardestelling van het groen in de buurt. Deze analyse is de basis voor een beter groenbeheer.

De cultuurhistorische analyse en waardestelling zijn inmiddels afgerond en zeker het lezen waard! De gemeente bereidt nu het vervolg voor: visievorming en beheerplan. Vrienden van het Bredius zal ook hierbij betrokken zijn, we houden u op de hoogte!

Vrienden trekken samen op
Vereniging Vrienden van het Mouwtje heeft zich in het verleden met succes ingespannen om bij de gemeente een bedrag te laten reserveren voor cultuurhistorisch onderzoek naar het groen in het Brediuskwartier. Door allerlei omstandigheden heeft de start van het onderzoek lang op zich laten wachten. Vrienden van het Mouwtje en Vrienden van het Bredius hebben zich daarom in 2020 samen ingespannen om het onderzoek alsnog van de grond te krijgen. Vanuit Vrienden van het Bredius is met name bestuurslid Dennis Mikkelsen, bewoner van Jacob Ruysdaellaan 21, heel intensief betrokken geweest.

Ook zijn de twee verenigingen actief betrokken bij de selectie van de onderzoekspartner: Albers Adviezen <link>, een bureau dat gespecialiseerd is in het in kaart brengen van en adviseren over historisch groen. Naast archieven van de gemeente en de Historische Kring is er volop gebruik gemaakt van materiaal van (ex-)buurtbewoners, zoals het archief van Jenika van der Torren, en al het historisch beeldmateriaal dat de leden van Vrienden van het Bredius hebben ingestuurd na een oproep in onze nieuwsbrief.

Een park met een bijzondere historie
In het onderzoek is veel aandacht besteed aan de bijzondere ontstaansgeschiedenis van onze buurt en het park. In de hoogteverschillen herkennen we nog de voormalige bestemming van de buurt: een zanderij. Toen besloten werd hier een buurt te bouwen, moet het gebied eruit gezien hebben als een maanlandschap. Het is dan ook knap hoe de hoogteverschillen zo elegant toegepast zijn in het creëren van buurt en groen.

Grote namen zijn betrokken geweest bij het totstandkomen van het plan, zoals architect De Bazel en landschapsarchitect Tersteeg. Zij hebben, samen met anderen, een grote stempel gedrukt op het stedenbouwkundig plan en het groen die de buurt zo uniek maken. Hoewel de buurt en het groen zich kenmerken door eenheid zijn er vele aanpassingen gedaan tijdens de voorbereiding en realisatie van de buurt. Deze iteraties hebben uiteindelijk geresulteerd in een uniek ontwerp.

Niet voor niets is het Brediuskwartier beschermd dorpsgezicht, of zoals in het rapport te lezen is: ‘Het Brediuskwartier is een ‘Gesamtkunstwerk’: de kwaliteit van het geheel van weiland, zandvaarten, plantsoenen met gebouwde onderdelen, beplante lanen en pleinen is erg hoog. Variatie, samenhang, details van maatvoeringen, details van bestrating, trappen, bloembakken en banken, zijn stuk voor stuk fraai.’

Uitdagingen
Goed beheer en behoud van historisch groen is geen vanzelfsprekendheid. Delen van het park hebben in de loop van de jaren een andere bestemming gekregen, die soms afbreuk doet aan het karakter en de beleving, sommige architectonische elementen in het park zijn hoognodig aan onderhoud toe en het algehele groenbeheer is niet in overeenstemming met de historische waarde. Daarom zijn de cultuurhistorische waardestelling, maar vooral ook de vervolgstappen zo belangrijk: visievorming en het bijbehorend onderhoudsplan. Daar gaat de komende tijd aan worden gewerkt. Vrienden van het Bredius blijft betrokken en zal volop verslag doen van de voortgang.

Nieuwsgierig geworden? Lees snel het onderzoek.