Dennis Mikkelsen, bestuurslid van Vrienden van het Bredius, heeft meegewerkt aan de totstandkoming van een gemeentelijke uitgave met als titel “Tussen Vecht, meren en stuwwal. Een gebiedsgeografie van de gemeente gooise meren. “

Uit het voorwoord:

Dit boekje belicht vanuit een historisch perspectief de diversiteit en samenhang in Gooise Meren. De inhoud is een verkorte en bewerkte weergave van een in opdracht van de gemeente opgesteld document dat in het najaar van 2020
verscheen onder dezelfde titel.

Biografieën gaan natuurlijk meestal over de levensloop van personen. Maar tegenwoordig zijn er ook gebiedsbiografieën. Daarin worden vanuit een historisch perspectief de ontwikkeling en het karakter van een geografisch gebied beschreven. In aanloop naar de nieuwe Omgevingswet stellen steeds meer gemeenten
een biografie op over hun eigen grondgebied. Een belangrijk doel van deze wet is namelijk dat bij nieuwe ruimtelijke ingrepen zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met de bestaande kwaliteiten van de omgeving. Tot de kwaliteiten behoren zeker ook de zichtbare sporen van het verleden. Kennis van het verleden helpt ons – gemeente, inwoners en ondernemers – om te bepalen welke sporen niet mogen worden uitgewist en als kostbaar erfgoed moeten worden beschouwd.
Het erfgoed van Gooise Meren vormt de rode draad in deze gebiedsbiografie.

Lees het boekje online