BUURTPREVEN-TIE EN BPV’S

Een fijne buurt is ook een veilige buurt. Samen kunnen we de buurt (nog) veiliger) maken. Dit is ook één van de speerpunten van de Vrienden van het Bredius.

Vrienden van het Bredius staat als buurtplatform in nauw contact met de wijkwethouder, wijkagent en de dienst Orde en Veiligheid van de gemeente, over de volgende onderwerpen:

  • Vergroten van het veiligheidsgevoel
  • Verbeteren van de sociale controle
  • Goede informatievoorziening
  • Coördineren van veiligheidsaspecten met de gemeente en de politie

Buurtapps als middel voor snelle informatie aan politie bij verdachte situaties

In het Brediuskwartier zijn op dit moment verschillende  buurt-appgroepen en een buurtpreventievereniging actief. App groepen zijn een makkelijke, laagdrempelige en snelle manier om elkaar te informeren over (on)veiligheid en signaleringen van verdachte situaties. Daarnaast is het een belangrijk middel op de sociale veiligheid te vergroten.

De politie in Gooise Meren is op zoek naar manieren om snel en laagdrempelig contact te houden met bewoners. Ze merken dat er een barriere is om via het algemene politienummer te bellen bij verdachte situaties, terwijl dit wel nodig is om bijvoorbeeld inbrekers te kunnen pakken. De politie stimuleert daarom de aanwezigheid van app-groepen nadrukkelijk en stuurt aan op samenwerking tussen deze app-groepen. Een belangrijk instrument voor de politie om binnen notime de hele buurt te waarschuwen bij verdachte/gevaarlijke situaties!

Vrienden van het Bredius wil in samenwerking met deze groepen/vereniging toewerken naar een beheerdersapp waarmee de politie/beheerders snel informatie buurtbreed kunnen uitwisselen/verspreiden.

 

Ben jij beheerder van een buurt- of straat-app in het Bredius? Meld je aan!

Ben je beheerder van een straat-app en wil je jezelf aanmelden? Laat het ons dan weten! Vermeld de straten (of delen daarvan) die betrokken zijn in de app-groep, en het gebruik van de appgroep. Is deze vooral gericht op sociale cohesie of met name gericht op veiligheid (of iets er tussenin) bijvoorbeeld.

Aan de hand van de ontvangen informatie zal onderzocht worden of er volledige dekking is in het Brediuskwartier. Daarna zullen de beheerders uitgenodigd worden voor de beheerdersapp. Ook willen we met de beheerders kijken of volledige dekking te realiseren is door uitbreiding van enkele app-groepen, of door toevoeging van nieuwe app-groepen.

Vragen?

neem gerust

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van Vrienden van het Bredius.