Op 8 mei 2019 heeft het Bestuur van de Vereniging Vrienden van het Bredius een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Gemeente Gooise Meren. Daarmee is onze vereniging nu een erkend ‘buurtplatform’.

De ondertekening vond plaats op de speelweide aan de Burgemeester s’Jacoblaan. Namens de Gemeente Gooise Meren werd de overeenkomst ondertekend door wethouder Gert-Jan Hendriks. Vanuit onze vereniging was onze voorzitter Simon Morsink de ondertekenaar.

Het doel van deze samenwerking is dat wij met de gemeente samenwerken aan de leefbaarheid en de sociale samenhang in het Brediuskwartier. Het gevolg van deze samenwerking is dat de Vrienden van het Bredius gevraagd en ongevraagd de gemeente van advies kunnen dienen en tevens door de Gemeente ook structureel gevraagd worden mee te denken en te praten over allerlei zaken die te maken hebben met de kwaliteit van leven in het Brediuskwartier.
De bundeling van kennis, betrokkenheid, menskracht en middelen gaat zo meerwaarde geven aan de doelstellingen van onze Vereniging èn die van de gemeente. Het gaat daarbij niet alleen om ruimtelijke zaken als infrastuctuur en groenvoorziening, maar ook om sociaal-maatschappelijke aspecten. Onze vereniging is daarvoor klankbord en spreekbuis van de inwoners van het Brediuskwartier, maar niet een verlengstuk van de gemeente!

Ten einde op basis van een deugdelijk plan niet alleen tot een duurzame en zinvolle samenwerking te komen, maar bijvoorbeeld ook initiatieven vanuit de buurtbewoners te realiseren, zal onze vereniging een beperkte subsidie van de gemeente gaan ontvangen.

Lees de volledige tekst van de Samenwerkingsovereenkomst