Donderdagavond 4 november kwamen gemeente en buurtbewoners in de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente bij elkaar. Dennis, bestuurslid van Vrienden van het Bredius en betrokkene bij de totstandkoming van het historisch onderzoek van Het Mouwtje, was erbij.

Wat werd opgemerkt vanuit de bewoners?

  • Veel aandacht voor de feitelijke klachten, die ook heel herkenbaar zijn: bijvoorbeeld over het gras, groen, slecht onderhouden architectuur, (geluids)overlast jongeren, slecht aangestuurde tuinmannen.
  • Zorgen over beschikbare budget: hoeveel gaat eraf, hoeveel moet erbij? Is dat geld er wel? Wordt het nog slechter? waren veelgehoorde vragen.

De gemeente deelde d.m.v. presentaties:

  • Onderschrijving en erkenning van de historische waarde.
    Toelichting op visie op groenbeleid: aandacht voor historisch groen, maar nog niet het additionele budget toegekend, erkenning en transparantie van het spanningsveld daarin.
  • Toelichting op uitvoer: de beleving door de bewoners werd erkend. Het gebied had vroeger een ‘ster-status’, toen niveau B en nu naar C. Verder werd benoemd dat het uniek is dat in Gooise Meren voor een gebied een apart beheerplan gemaakt wordt. Dat is nog niet eerder voorgekomen en biedt dus kansen.

Zoals je kunt lezen, is alles aan bod gekomen. Nu gaan we vooruitkijken en samenwerken aan de toekomst van Het Mouwtje. Wij zullen daar, vanuit Vrienden van het Bredius, onze belangen goed in naar voren blijven brengen.

Lees het hele verslag en bekijk de presentaties:
Verslag startbijeenkomst Het Mouwtje 4 november 2021
bijlage 1. Presentaties Kick-off Het Mouwtje 041121
bijlage 2. Tekst presentaties Het Mouwtje startbijeenkomst 4 november