ALV 2019

Hieronder ziet u de agenda van de Algemene Leden vergadering

Agenda:

Algemene Ledenvergadering 2019 van de Vrienden van het Bredius
op dinsdag 18 juni 20.00 uur in Hotel Jan Tabak

1. Welkom en opening
2. Vaststelling van de Agenda
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Vaststelling Notulen Alg. Ledenvergadering 29 okt. 2018
5. Bestuursverslag
6. Ontwikkeling ledenbestand
7. Financieel jaarverslag 2018
8. Rapportage en advies Kascontrolecommissie
9. Vaststelling Jaarrekening
10. Begroting 2019/2020
11. Verkiezing Leden Kascontrolecommissie
12. Samenwerking met Gemeente Gooise Meren als Buurtplatform
13. Opzet Beleidsplan
14. Comité 100 jaar Bredius
15. W.v.t.t.k en rondvraag
16. Afsluiting

Vragen?

neem gerust

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van Vrienden van het Bredius.