De afgelopen maanden heeft Vrienden van het Bredius samen met andere buurtbewoners deelgenomen in een vanuit de gemeeente georganiseerde werkgroep voor de vorming van een visie voor de Toekomst van het Mouwtje. Uit deze sessies is een conceptvisie tot stand gekomen, mede gebaseerd op het cultuurhistorisch onderzoek dat al eerder plaatsvond.

Op woensdag 13 april vond er een Raadsvergadering plaats, die ruimte gaf voor Het Gesprek: dit had tot doel om vragen te kunnen stellen aan insprekers en de wethouder Barbara Boudewijnse, en te komen tot een besluit over een vervolg in een meningvormende of besluitvormende Raadsvergadering. Op deze avond heeft Vrienden van het Bredius nogmaals zowel schriftelijk als mondeling de gelegenheid genomen onze reactie op de conceptvisie toe te lichten. Onze kernpunten waren daarbij:

1. Goed en belangrijk dat het toekomstbeeld tot stand is gekomen: het gaat al geruime tijd niet goed met historische park het Mouwtje/Bilderdijkpark
2. De gemeente is nu aan zet: het park is te groot om aan vrijwilligers over te laten, extra budget is noodzakelijk
3. Het is niet alleen een budgetkwestie: het is ook een organisatievraagstuk

Lees de concept-visie Toekomst van het Mouwtje op de website van de gemeente
Lees onze schriftelijke reactie op de concept-visie die wij naar de Raad hebben gestuurd

Op woensdagavond 20 april heeft de meningvormende Raad plaatsgevonden. Wij wachten het vervolg af en houden je op de hoogte via onze nieuwsbrief en website.