Anderhalf jaar geleden vierden wij met elkaar 100 jaar Brediuskwartier. Een onvergetelijk festival dat een heel weekend duurde en onze buurt meer dan ooit met elkaar verbond.

Dankzij alle mensen die hebben geholpen bij dit festival hebben we toen ook een bedrag opzij kunnen zetten. Een aantal weken geleden is er van dit bedrag samen met de gemeente een nieuwe moeraseik geplant op de hoek van de Burgemeester s’Jacoblaan en Rhijnvis Feithlaan. Door onze bijdrage staat op deze prominente plek nu een prachtig buurtcadeau: een jongvolwassen boom die het gat dat daar geslagen was weer een klein beetje dicht. In een van de aankomende weken zal er bij de boom ook een bordje komen, waarop de naam staat die de boom zal dragen: ‘De Margreet’. De naam verwijst naar onze, vorig jaar overleden, geliefde Margreet van Voorst tot Voorst, die zich zo heeft ingezet voor onze wijk en 100 jaar Brediuskwartier. Een naam die positiviteit oproept en mensen bij elkaar brengt.

Tot slot: dank jullie wel! Het cadeau had namelijk zonder het enthousiasme voor 100 jaar Brediuskwartier niet gerealiseerd kunnen worden.