Word vriend

Bewoners van het Brediuskwartier te Bussum kunnen vriend worden. Voor € 10,- per jaar bent u vriend en steunt u de werkzaamheden van de vereniging.

U kunt vriend worden door onderstaand vriendenformulier in te vullen en € 10,- over te maken naar NL75TRIO 0338604251 t.n.v. Vrienden van het Bredius o.v.v. uw adres.

 

Vriendenformulier:
Vul hier uw gegevens in en registreer u als vriend.

 

N.B.: Bredius 100 jaar handelt AVG-vriendelijk. AVG statement Vrienden van het Bredius