Doel

Het doel van de Vereniging Vrienden van het Bredius is het behouden van het authentieke karakter van het Brediuskwartier, inclusief het daarbij behorende groen, zoals de parken. Het bestuur zet zich in om dit samen met de bewoners, de bestaande comités en de gemeente te doen. Zo zorgen we ervoor dat we samen nog fijner wonen.

De vijf speerpunten van de Vrienden van het Bredius zijn:

 1. Behoud authentiek karakter: De wijk is ontworpen
  in een zandafgraving door landschaps- en tuinarchitect Dirk Tersteeg in de jaren 20-30 van de twintigste eeuw. Hiermee is een unieke, historische fraaie groene woonwijk ontstaan, die niet voor niets beschermd dorpsgezicht is.
 2. Behoud groene karakter: Het Brediuskwartier heeft bijzondere parken, zoals het Bilderdijkplantsoen en het Mouwtje, veldjes en bomen. Dit groen, ooit aangelegd naar ontwerp van dezelfde, toen al beroemde tuinarchitect Tersteeg, willen we graag zo behouden.
 3. Sociale cohesie bevorderen: Wonen doe je samen!
  In het Brediuskwartier wonen veel jonge en oudere mensen, in gezinsvorm, samen of alleenstaand.
 4. Veiligheid & buurtpreventie: Veilig wonen zonder overlast en inbraken, de twee buurtpreventiecomités zetten zich daar voor in, de Vereniging Vrienden van
  het Bredius ondersteunt dat van harte.
 5. Voorzieningen in balans: Het Brediuskwartier heeft
  een aantal voorzieningen waaronder basis- en middel-bare scholen, een kinderboerderij, schooltuinen en kinderdagverblijven. Zijn deze voorzieningen
  voldoende? Wat missen we? Zijn de voorzieningen
  in balans met het authentieke karakter?

De Statuten zijn op 17 februari 2017 notarieel vastgelegd en zijn opvraagbaar.