Nieuws

Eeuwfeest voor
eerste ‘Vinex-wijk’

Uit de Gooi- en Eembode van 29 maart j.l.
In 1919 geeft de gemeente Bussum opdracht voor de aanleg van het Brediuskwartier. Op de zandafgraving tussen de Huizerweg en Brediusweg verrijst een groene villawijk, nu beschermd dorpsgezicht. ’100 jaar Bredius’ wordt dit weekend gevierd met twee historische wandelingen, in september volgt een feestweekend en eind dit jaar verschijnt er een boek over het Brediuskwartier. Alles van, voor en door de wijkbewoners.
Lees het volledige artikel

Het ontstaan van het Brediuskwartier

Het Brediuskwartier, gelegen in het noordoosten van de gemeente Bussum, heeft in zijn ontwikkeling tot de huidige staat van villapark een aantal verschillende stadia doorlopen.

Vóór dat het dorp zich na 1500 als Lage Bussum begon te ontwikkelen was het gebied als deel van de gemeenschappelijke gronden van de Erfgooiers woest en onbebouwd: heide waar schapen graasden en men plaggen mocht steken. Het zich ontwikkelende dorpje ging geleidelijk aan zijn enggronden uitbreiden waardoor het gebied werd omgezet in bouwland,
waarop de boeren rogge, boekweit, aardappelen en andere gewassen verbouwden die het op de schrale zandgrond nog wel wilden doen.

Lees het gehele artikel van M.J.M. Heyne uit het Bussums Historisch Tijdschrift

Ledenwerving gestart in november 2017

Het Brediuskwartier verenigt zich. In de zomer van 2017 is in de gemeente Gooise Meren een nieuwe bewonersvereniging van start gegaan.
De vereniging is opgericht door zeven enthousiaste bewoners van het Bussumse Brediuskwartier.
In november startte de eerste ledenwerfactie.

Lees hier het bericht zoals dat verscheen in Bussums Nieuws van 1 november 2017.

Vereniging Vrienden van het Bredius is officieel opgericht

De Vereniging Vrienden van het Bredius is officieel opgericht bij notariële akte op 17 februari 2017. Een groep bewoners heeft deze vereniging opgericht om zich sterk te maken voor de buurt en het behoud van het authentieke karakter. Samenwerken met de bewoners en gemeente staat centraal bij het realiseren van de doelstellingen van deze nieuwe vereniging.

Vereniging Vrienden van het Bredius, opgericht bij notariële akte, 17 februari 2017, aktenummer 1012795 WSB/tjv, RijksBredius notarissen.