Herdenkingsstenen (struikelstenen)

Struikelstenen – of naar het oorspronkelijke Duits ‘Stolpersteine’ – zijn inmiddels een begrip.
Daarbij gaat het niet om losliggende trottoirtegels maar om kleine verwijzingen naar het droeve feit dat op de plek van deze stenen Joodse inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn afgevoerd en nooit meer zijn teruggekomen.
Inmiddels zijn in heel Europa meer dan 40.000 struikelstenen geplaatst.
Ook in het Brediuskwartier zijn ‘struikelstenen’ te vinden (helaas!).

 

 

 

 

 

 

 

Aan de Burgemeester s’Jacoblaan 56 zijn twee van deze struikelstenen in het trottoir aangebracht ter nagedachtenis aan Wim en Wanda Verduijn, die in 1944 in Auschwitz zijn omgebracht.

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over struikelstenen staat op Wikipedia