Bredius Boekenbal

Save the date 24 november!
Het ‘Bredius Boekenbal’ wordt gehouden op zondagmiddag 24 november, van 15.30-17.30 uur in hotel Jan Tabak.
Behalve de feestelijke boekpresentatie is er een hapje en een drankje en kan je de (bestelde) boeken ophalen of kopen. Nadere informatie hierover volgt.

VvhB erkend buurtplatform

Op 8 mei 2019 heeft het Bestuur van de Vereniging Vrienden van het Bredius een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Gemeente Gooise Meren.
Daarmee is onze vereniging nu een erkend ‘buurtplatform’.

De ondertekening vond plaats op de speelweide aan de Burgemeester s’Jacoblaan.
Namens de Gemeente Gooise Meren werd de overeenkomst ondertekend door Wethouder Gert-Jan Hendriks. Vanuit onze vereniging was onze voorzitter Simon Morsink de ondertekenaar.

Het doel van deze samenwerking is dat wij met de Gemeente samenwerken aan de leefbaarheid en de sociale samenhang in het Brediuskwartier.
Het gevolg van deze samenwerking is dat de Vrienden van het Bredius gevraagd en ongevraagd de Gemeente van advies kunnen dienen en tevens door de Gemeente ook structureel gevraagd worden mee te denken en te praten over allerlei zaken die te maken hebben met de kwaliteit van leven in het Brediuskwartier.
De bundeling van kennis, betrokkenheid, menskracht en middelen gaat zo meerwaarde geven aan de doelstellingen van onze Vereniging èn die van de Gemeente.
Het gaat daarbij niet alleen om ruimtelijke zaken als infrastuctuur en groenvoorziening, maar ook om sociaal-maatschappelijke aspecten.
Onze vereniging is daarvoor klankbord en spreekbuis van de inwoners van het Brediuskwartier, maar niet een verlengstuk van de Gemeente!

Ten einde op basis van een deugdelijk plan niet alleen tot een duurzame en zinvolle samenwerking te komen, maar bijvoorbeeld ook initiatieven vanuit de buurtbewoners te realiseren, zal onze vereniging een beperkte subsidie van de Gemeente gaan ontvangen.

De volledige tekst van de Samenwerkingsovereenkomst is hier downloadbaar.

Eeuwfeest voor
eerste ‘Vinex-wijk’

Uit de Gooi- en Eembode van 29 maart j.l.
In 1919 geeft de gemeente Bussum opdracht voor de aanleg van het Brediuskwartier. Op de zandafgraving tussen de Huizerweg en Brediusweg verrijst een groene villawijk, nu beschermd dorpsgezicht. ’100 jaar Bredius’ wordt dit weekend gevierd met twee historische wandelingen, in september volgt een feestweekend en eind dit jaar verschijnt er een boek over het Brediuskwartier. Alles van, voor en door de wijkbewoners.
Lees het volledige artikel

Het ontstaan van het Brediuskwartier

Het Brediuskwartier, gelegen in het noordoosten van de gemeente Bussum, heeft in zijn ontwikkeling tot de huidige staat van villapark een aantal verschillende stadia doorlopen.

Vóór dat het dorp zich na 1500 als Lage Bussum begon te ontwikkelen was het gebied als deel van de gemeenschappelijke gronden van de Erfgooiers woest en onbebouwd: heide waar schapen graasden en men plaggen mocht steken. Het zich ontwikkelende dorpje ging geleidelijk aan zijn enggronden uitbreiden waardoor het gebied werd omgezet in bouwland,
waarop de boeren rogge, boekweit, aardappelen en andere gewassen verbouwden die het op de schrale zandgrond nog wel wilden doen.

Lees het gehele artikel van M.J.M. Heyne uit het Bussums Historisch Tijdschrift

Ledenwerving gestart in november 2017

Het Brediuskwartier verenigt zich. In de zomer van 2017 is in de gemeente Gooise Meren een nieuwe bewonersvereniging van start gegaan.
De vereniging is opgericht door zeven enthousiaste bewoners van het Bussumse Brediuskwartier.
In november startte de eerste ledenwerfactie.

Lees hier het bericht zoals dat verscheen in Bussums Nieuws van 1 november 2017.

Vereniging Vrienden van het Bredius is officieel opgericht

De Vereniging Vrienden van het Bredius is officieel opgericht bij notariële akte op 17 februari 2017. Een groep bewoners heeft deze vereniging opgericht om zich sterk te maken voor de buurt en het behoud van het authentieke karakter. Samenwerken met de bewoners en gemeente staat centraal bij het realiseren van de doelstellingen van deze nieuwe vereniging.

Vereniging Vrienden van het Bredius, opgericht bij notariële akte, 17 februari 2017, aktenummer 1012795 WSB/tjv, RijksBredius notarissen.