Home

Aan de leden,

Het Bestuur is geschokt en verdrietig door het overlijden van ons medebestuurslid en lieve Bredius-vriendin Margreet van Voorst, op 6 augustus j.l.

Margreet stond op, daar waar het nodig was.
Zij was een echte kartrekker, een enorme ideeënmotor.

Creatief, enthousiast en inspirerend. Zij bracht dingen in beweging. Voor onze wijk was ze altijd bereid wat extra’s te doen, dwars door alle generaties heen, geïnteresseerd in piepjong en stokoud. Haar enthousiasme was aanstekelijk.
Met Margreet aan je zijde ging je met extra energie aan de slag.
Een gemeenschap heeft behoefte aan mensen die meters willen maken voor onze gezamenlijke leefomgeving.
Margreet was zo iemand. Informeel, met haar vele contacten in de wijk, vijf jaar lang als voorzitter van het Oranje-Comité Brediuskwartier en vervolgens als bestuurslid van Vrienden van het Bredius.
Zij speelde een sleutelrol tijdens de viering van ‘100 Jaar Bredius’.

Het prachtige jubileumboek, waar zij met zoveel passie aan werkte, is een blijvende herinnering aan Margreet.
Margreet was een waar Bredius-icoon.

Wij zijn haar dankbaar voor haar jarenlange inzet en zullen haar sprankelende persoonlijkheid enorm missen.
Haar man Arthur en zonen Berend, Maarten en Hiddo wensen wij heel veel sterkte met dit grote verlies.

Het Bestuur van de Vereniging Vrienden van het Bredius
Simon Morsink,  Christine van Buul, Amon van der Borg, Elke van der Hoeven,
Wytze Okx, Dennis Mikkelsen, Alexander Overdiep


Doel
Het doel van de Vereniging Vrienden van het Bredius is het behouden van het authentieke karakter van het Brediuskwartier, inclusief het daarbij behorende groen, zoals de parken.

 

Het bestuur zet zich in om dit samen met de bewoners, de bestaande comités en de gemeente te doen.

Zo zorgen we ervoor dat we samen nog fijner wonen.

Lees meer